ΜΑΔΡΙΤΗ, 21 Ιανουαρίου (Reuters) - Η ισπανική ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού πρότεινε την Τρίτη, μεταξύ άλλων μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση της χρήσης του συστήματος φυσικού αερίου και στη μείωση των επιπτώσεών του στο περιβάλλον, έκπτωση 13,9% στα διόδια που καταβάλλουν οι καταναλωτές και οι έμποροι για τη χρήση του φυσικού αερίου....

Η WASTE BIOFUEL , εγκαινιάζει την πρώτη έκδοση STO (Security Token Offering) tokenized Senior Green Bonds στην Ισπανία, συμμορφούμενη με όλο το πρωτόκολλο που επιβάλλει η CNMV (Ισπανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) για τέτοιες εκδόσεις, ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, για να χρηματοδοτήσει την επέκταση των βιοδιυλιστηρίων της στην Ισπανία....