ΤΑ ΒΙΟΚΑΎΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ ΛΑΝΣΆΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΠΡΆΣΙΝΟ ΟΜΌΛΟΓΟ (WBT) ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΊΑ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ ΤΟΥ CNMV.

ΑΠΌΒΛΗΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΊΜΟΥ δρομολογεί την πρώτη έκδοση συμβολαιοποιημένων ανώτερων πράσινων ομολόγων STO (Προσφορά Token ασφαλείας) στην Ισπανία, τηρώντας όλο το πρωτόκολλο που επιβάλλει η CNMV (Εθνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ισπανίας) 150 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση της επέκτασης των βιοδιυλιστηρίων ανανεώσιμης βιομάζας και των συναφών συνεργειών τους, όπως η καλλιέργεια φυκιών, όπου δεσμεύουμε το Co2 από το διαχωρισμό του βιοαερίου (μεθάνιο-C02), καθώς και την ενσωμάτωση των θρεπτικών συστατικών που προκύπτουν (N-P-K) από το χωνεμένο από την αναερόβια χώνευση, καθώς και των υποπροϊόντων που επιστρέφουν τα φύκια με υψηλή παραγωγή βιοαερίου, όπως η γλυκερίνη από τη διύλιση βιοντίζελ τρίτης γενιάς και η προκύπτουσα βιομάζα φυκιών.

Η έκδοση αρχίζει την επόμενη 1η Ιανουαρίου 2020 και λήγει στις 31 Ιουλίου 2020. Το ελάχιστο εισιτήριο για τους μη ειδικευμένους επενδυτές είναι 50.000€ και για μόνο 150 επενδυτές ανά χώρα, εκτός από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ορίζονται από το CNMV για την έκδοση ICOs και STOs.

Το senior bond εκδίδεται για 5 έτη, με σταθερή απόδοση κουπονιού 5,20% για το σταθερό tranche και 50% της αναπροσαρμογής του δείκτη BRENT για το μεταβλητό tranche. Μπορείτε να το αγοράσετε από την ιστοσελίδα μας στην ενότητα "Πράσινα ομόλογα.

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την εκπομπή πράσινων ομολόγων.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο